Muzeum umění Olomouc

Muzeum umění Olomouc

Rekonstrukce prostoru bývalého kina Central zahrnovala i navržení a instalaci divadelní technologie. Na vybavení hlavního sálu jsme se mohli podílet dodáním plně manévrovatelné teleskopické tribuny, příhradové konstrukce na zavěšování AV techniky spouštěné pomocí bodových řetězových tahů, elektrických prospektových tahů a světelné baterie, látkového jevištního vybavení a pódiového systému. Největší díky patří jako obvykle našim montážním technikům Jindřichu Vacovskému a Janu Lukšanovi z RSJJ.cz, a dále pak Jiřímu Lazákovi s rodinným klanem, kteří nám zajistili perfektní pokládku podlahové krytiny.